Gå till innehåll

Nämndens sammanträden 2023

Nämnden sammanträder en gång per månad, dock ej under sommarmånaderna. Följande möten äger rum 2023: 23 januari, 13 februari, 17 mars, 21 april, 22 maj, 16 juni, 1 september, 20 september, 13 oktober, 16-17 november och 11 december.