Gå till innehåll

Nämndens sammanträden våren 2023

Nämnden sammanträder en gång per månad, dock ej under sommarmånaderna. Följande möten äger rum första halvåret 2023: 23 januari, 13 februari, 17 mars, 21 april, 22 maj, och 16 juni.