Gå till innehåll

Nämnden söker kvalificerad handläggare med forskningserfarenhet, heltid, tillsvidare

Kvalificerad handläggare med forskningserfarenhet, heltid, tillsvidare

Har du erfarenhet av att bedriva egen forskning och intresse för forskningsetiska frågor? Lockas du av ett jobb där du får utrymme att använda din analytiska förmåga i en kommunikativ kontext? Nämnden för prövning av oredlighet i forskning söker nu en kvalificerad handläggare med ansvar att driva utredningar gällande oredlighet inom svensk forskning.

Om Npof

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Nämndens uppdrag är att utreda och pröva frågor om oredlighet i forskning på nationell nivå. Nämnden ska genom sina beslut bidra till att god forskningssed upprätthålls och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och för Sverige som en ledande forskningsnation. I rollen som kvalificerad handläggare har du nu chansen att vara med och fortsätta utvecklingen av nämndens verksamhet. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar som ett team tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor.

Dina arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda och föredra oredlighetsärenden inför den nämnd som utgör myndighetens beslutsfattande organ. Denna uppgift innefattar flera olika delmoment, exempelvis:

Npof är en liten myndighet som fortsatt befinner sig i en utvecklingsfas. Du kommer därför även vara med och bidra i utvecklingen av verksamheten i såväl strategiska som mer operativa frågor. Detta kan exempelvis röra vidareutveckling av våra prövningsprocesser och att delta i arbetet med den årliga rapport som vi sammanställer till regeringen och forskningshuvudmännen om hanteringen av avvikelser från god forskningssed. Du deltar även i seminarier och konferenser och andra kommunikations- och informationsaktiviteter.

Kvalifikationskrav och erfarenheter

För att lyckas i rollen tror vi även att du kan visa på följande erfarenheter/meriter.

En stor del av nämndens ärenden avser det medicinska området, specifikt biomedicin, och fel i bilder. Om du har forskat inom det biomedicinska området är det därför särskilt meriterande, men inte ett krav. Samma sak gäller om du har särskild statistisk kompetens. De mest centrala är dock att du uppfyller kraven ovan och har ett genuint intresse för forskningsetiska frågor och svensk forskning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver god förmåga till både samarbete och självständigt arbete samt att du har ett professionellt förhållningssätt, är strukturerad, noggrann, ansvarsfull, flexibel och lösningsorienterad.

Anställning

Kansliet leds av en kanslichef med personal- och budgetansvar. Etikprövningsmyndigheten är värdmyndighet till nämnden och arbetsgivare för kansliets personal. Kansliet har sina lokaler på Drottninggatan i Uppsala där du har en egen kontorsplats och arbetet utförs till största del på kontoret. Du har även möjlighet att skriva en överenskommelse med närmaste chef om att utföra arbetet på distans ett antal dagar per vecka.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 11 april 2023, diarienummer 2023-01818-03.

Information om ansökan

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Därför ser vi gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Placering; Uppsala.
Varaktighet: Tillsvidareanställning. Prövotid kan komma att tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid.
Lön: Fast månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.

Kontaktpersoner:
Karin Nylén, kanslichef, karin.nylen@npof.se, 010-457 33 22
Sofi Pahlin, HR-generalist, sofi.pahlin@etikprovning.se, 010–475 08 07
Fackliga representanter
SACO-S: Sara Thomasdotter Berggren sara.thomasdotter.berggren@etikprovning.se
ST Charlotte Holdar charlotte.holdar@etikprovning.se
Sista ansökningsdag: 2023-04-11
Ansökan sker via e-post: personligt brev och CV skickas till registrator@etikprovning.se. I e-postens rubrik/ämnesrad anger du ditt namn (för- & efternamn) och dnr 2023-01818-03