Gå till innehåll

Webbinarium 29 maj – Att följa upp oredlighet – om lärosätenas skyldighet att återrapportera och underrätta intressenter

Datum: onsdag 29 maj kl. 15:00 – 16:30.
Plats: digitalt via Zoom.
Målgrupp: vänder sig till dem som på olika sätt är praktiskt involverade i lärosätenas hantering av avvikelser från god forskningssed. Antalet platser är begränsat till fyra till sex per lärosäte.

Vid seminariet kommer Npof att presentera resultatet av den årliga enkät som sänds till lärosätena och ge sina reflexioner. Ett särskilt fokus kommer att ligga på hur lärosätena hanterar de krav på återrapportering och att underrätta intressenter som lagen ställer (Lag om ansvar, §§ 13-14). Utmaningar och svårigheter kommer att belysas av Npof och SUHF:s expertgrupp.

Deltagare:

Moderator: Stefan Eriksson, Verkställande ledamot SUHF:s expertgrupp

Anmälan senast 27 maj via SUHF:s webbplats