Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0118 och 3.1-22/0137

Summering - Ärende 3.1-22/0118

Fyra forskare friades från oredlighet i forskning. Utförligare referat publiceras senare i september.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0118