Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0103

Summering - Ärende 3.2-20/0103

En doktorand friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering i doktorandens avhandling inom naturvetenskap. Nämnden bedömde att det inte var fråga om plagiering i avhandlingen.

Beslutsdokumentation

Dokumentation i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslutsdokumentation 3.2-20/0103