Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0099

Summering - Ärende 3.2-22/0099

Två forskare friades från misstankar om plagiering. Forskningsämnesområdet var teknik. De misstankar som anmäldes till nämnden gällde en projektrapport som avrapporterats till Europakommissionen och att den innehöll plagiering av en artikel samt tidigare versioner av projektrapporten. Anmälaren hade varit koordinator för tidigare versioner av projektrapporten. Nämnden bedömde att eftersom anmälaren stod med som författare till den avrapporterade projektrapporten hade hen givits tillbörligt erkännande och det var därför inte fråga om plagiering av tidigare versioner av projektrapporten. Projektrapporten bedömes inte heller plagiera artikeln, då artikeln sammanfattade resultaten från det aktuella forskningsprojektet och projektrapporten således hade varit ett underlag till artikeln och inte tvärt om. Nämnden bedömer därmed att projektrapporten inte innehöll plagiering.