Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0101

Summering - Ärende 3.2-22/0101

En forskare friades från oredlighet i forskning. Utförligare referat publiceras senare i september.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0101