Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0107

Summering - Ärende 3.2-22/0107

Tolv forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna gällde förfalskning då fel serum angivits i texten som beskrev hur experimenten utförts. Dessutom misstänktes fabricering och/eller förfalskning i fem bilder i artikeln.  Nämnden ansåg att det utgjorde förfalskning när fel serum angetts eftersom det innebar att uppgifter ändrats eller utelämnats utan att det var motiverat. De fem misstänkta bildfelen utgjorde inte förfalskning eller fabricering enligt nämndens bedömning.

I den anmälda artikeln rörde det sig om förfalskning genom en felskrivning av ett ord. Nämnden menade att för den som är insatt i ämnet var det lätt att förstå att det rörde sig om en felskrivning eftersom om det serum som anges hade använts, så hade det varit uppenbart genom att experimentens resultat inte hade gått att använda. Nämnden bedömde förfalskningen som ett mindre fel och inte en allvarlig avvikelse från god forskningssed.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0107