Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0160 och 3.2-23/0117

Summering - Ärende 3.2-22/0160

14 forskare friandes från misstankar om oredlighet i forskning i fem artiklar inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna avsåg förfalskning rörande bildduplikat och att klippta Western Blot-paneler presenterats. Forskarna uppgav att bildduplikaten uppkommit genom misstag. Nämnden bedömde att det rörde sig om slarv eller oavsiktliga misstag och att det inte i något av fallet var fråga om grov oaktsamhet. Enbart det faktum att Western blot-paneler klippts utgjorde enligt nämndens bedömning inte förfalskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0160