Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-23/0076

Summering - Ärende 3.2-23/0076

Åtta forskare friades från oredlighet i forskning. Utförligare referat publiceras senare i oktober.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-23/0076