Gå till innehåll

Nämndens sammanträden 2024

Nämnden sammanträder en gång per månad, dock ej under sommarmånaderna. Följande möten äger rum 2024: 26 januari, 16 februari, 22 mars, 19 april, 31 maj, 17 juni, 6 september, 27 september, 24-25 oktober, 22 november och 16 december.