Gå till innehåll

Statistik

Här hittar du statistik om de ärenden Npof tagit emot, prövat och fattat beslut om. Statistiken uppdateras löpande. Ett ärende kan innehålla flera anmälningar/överlämnanden som rör samma sak.

Antal oredlighetsärenden

Npof utreder oredlighet i forskning. Statistiken visar hur många ärenden Npof tagit emot sedan myndigheten bildades 2020 fram till idag och antalet beslut Npof fattat.

190 ärenden totalt
117 ärenden har prövats
47 ärenden har avvisats

Antal ärenden per år

Statistiken visar hur många ärenden Npof tagit emot per år.

21
2024
36
2023
47
2022
40
2021
46
2020

Initiering av ärenden (2020 - idag)

De misstankar Npof utreder kan initieras av forskningshuvudmännen, enskild person eller Npof själv.

71 ärenden har överlämnats av forskningshuvudman

119

119 ärenden har anmälts av enskild person

0

0 ärenden har initierats av nämnden

Olika typer av oredlighet

Npof utreder oredlighet i forskning i form av plagiering, förfalskning och fabricering. Nedan visas de misstankar som anmälts (inklusive överlämnats) sedan 2020 fram till idag. När Npof gör sin utredning framkommer ibland att de misstankar som angavs i anmälan inte stämmer med definitionerna av vad plagiering, förfalskning och fabricering är. De misstankar nämnden slutligen prövar kan därför skilja sig åt från det som anmäldes.

Våra beslut

Efter avslutad utredning av ett ärende fattar nämnden beslut om oredlighet i forskning ägt rum eller ej. Nämnden friar eller fäller de forskare som prövats.

I statistiken räknas ett beslut där några av forskarna i ärendet fälls och några frias som ett fällande beslut.

Uppenbart obefogade anmälningar som inte faller inom lagens tillämpningsområde avvisas. Överlämnanden kan inte avvisas enligt lagen.

Friande och fällande beslut sedan 2020

Friande beslut

Fällande beslut

Friande respektive fällande beslut per år i % sorterade utifrån det år ärendet kom in

17
83
2024
23
77
2023
34
66
2022
23
77
2021
18
82
2020