Gå till innehåll
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Alla ska kunna lita på svensk forskning

Vi prövar misstankar om oredlighet i forskning för att värna förtroendet för forskningen.

Årlig rapport 2023

Den18 juni publicerade vi ”Årlig rapport”. Genom rapporten vill vi sprida kunskap om frågor kopplade till god forskningssed och bidra till en omvärldsorientering kring bland annat hur olika forskningshuvudmän arbetar med dessa frågor. Rapporten tas fram på uppdrag av regeringen.

Vad menas med oredlighet i forskning?

Nämnden prövar ärenden som handlar om plagiering, förfalskning och fabricering.

Har du blivit anmäld?

Om du blivit anmäld för oredlighet i forskning kan du läsa mer om vad det innebär och hur prövningen går till.

Har du anledning att misstänka plagiering, förfalskning eller fabricering i forskning

Antal beslut Npof fattat
0

Ta del av våra beslut

Du kan läsa våra beslut i beslutsarkivet.

Antal ärenden
0

Statistik

Här hittar du statistik rörande de ärenden som vi fått in.