Gå till innehåll
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Alla ska kunna lita på svensk forskning

Vi prövar misstankar om oredlighet i forskning för att värna förtroendet för forskningen.

Vad menas med oredlighet i forskning?

Nämnden prövar ärenden som handlar om plagiering, förfalskning och fabricering.

Har du blivit anmäld?

Om du blivit anmäld för oredlighet i forskning kan du läsa mer om vad det innebär och hur prövningen går till.

Har du anledning att misstänka plagiering, förfalskning eller fabricering i forskning

Antal beslut Npof fattat
0

Ta del av våra beslut

Du kan läsa våra beslut i beslutsarkivet.

Antal ärenden
0

Statistik

Här hittar du statistik rörande de ärenden som vi fått in.