Gå till innehåll

Innan du påbörjar din anmälan

Om du vill göra en anmälan använder du det här webbformuläret. I formuläret ber vi dig att lämna uppgifter i tre steg:

Den information du känner till om vid vilken organisation (forskningshuvudman) forskningen utförts och vilka forskare eller forskningsprojekt som misstänks.
Redogörelse för din misstanke, hur oredligheten yttrar sig och var den finns.
Filer med underlag som stödjer din misstanke, om du har sådana.

Det är viktigt att du tänkt igenom ovan och läst informationen om vad oredlighet i forskning är innan du börjar göra en anmälan.

När du fyllt i alla frågor kommer du att kunna se dina svar och redigera dem innan de skickas in.

Påbörja anmälan