Gå till innehåll

Publikationer

Här hittar du alla våra rapporter och andra publikationer.

Årlig rapport

Varje år ger Npof ut ”Årlig rapport” på uppdrag av regeringen.

Syftet med den rapporten är att bidra till kunskapsspridning om Npof:s bedömningar av oredlighet i forskning, om de andra avvikelser från god forskningssed som prövats av forskningshuvudmännen och de åtgärder forskningshuvudmännen har genomfört. Genom den rapporten vill vi sprida kunskap om god forskningssed och bidra till en omvärldsorientering och ytterst till att lika fall behandlas lika vid forskningshuvudmännen vid val av åtgärder med mera.

Rapporten är skriven för att läsas av uppdragsgivare, forskningshuvudmän, forskarsamhället och den intresserade allmänheten i övrigt.

2022 – Årlig rapport

Nämnden fick in 47 ärenden

Nämnden fattade beslut i 40 ärenden

Nämnden fällde forskare för oredlighet i 7 ärenden

Lärosätena anger att de har prövat 22 andra avvikelser från god forskningssed varav 3 ansågs utgöra avvikelser

Övriga forskningshuvudmän har tagit emot 2 anmälningar om misstänkta andra avvikelser från god forskningssed, men båda avvisades

2021 – Årlig rapport

Nämnden fick in 40 ärenden

Nämnden fattade beslut i 25 ärenden

Nämnden fällde forskare för oredlighet i 2 ärenden

Lärosätena har förbättrat information och rutiner till följd av nämndens beslut

14 av de 31 lärosätena anger att de har prövat 22 andra avvikelser från god forskningssed

5 fall av annan avvikelse från god forskningssed

2020 – Årlig rapport

Nämnden fick in 46 ärenden

Nämnden fattade beslut i 25 ärenden

Ärendena har varit av olika slag

Nämnden fällde forskare för oredlighet i 4 ärenden

22 av de 31 lärosätena anger att de inte har prövat några avvikelser från god forskningssed

Årsredovisning

Arsredovisning-2022.pdf
Arsredovisning-2021.pdf
Arsredovisning-2020.pdf