Gå till innehåll

Överlämnande av misstänkt oredlighet

Här beskriver vi det underlag vi önskar vid ett överlämnande och information om hur överlämnandet skickas in till nämnden.

Underlag vid överlämnande

En promemoria som beskriver:

Ladda ner blankett

Överlämnandet av ärendet ska ske på svenska och genom en säker lösning som Npof tillhandahåller. Kontakta Npof per telefon eller via registrator@npof.se för att få en länk.