Gå till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Npof står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att så många personer som möjligt ska kunna använda vår webbplats, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar.

I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vår webbplats npof.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi kommer inte kunna garantera att webbplatsen är helt tillgänglig men arbetar löpande med att förbättra den.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från npof.se som inte verkar vara tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
Dokument

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra våra dokument.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi gör kontinuerligt självskattning med interna testningar av npof.se.