Gå till innehåll

Datainsamling under februari-mars 2024

Under februari och mars kommer Npof att genomföra den datainsamling som ligger till grund för ”Årlig rapport” avseende år 2023. Datainsamlingen sker genom en webbenkät. Lärosäten och andra forskningshuvudmän som omfattas av lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning kommer att få en inbjudan till enkäten under februari. Sista svarsdag är 30 mars.

Läs mer om skyldigheten att lämna uppgifter till Npof i 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och i 1 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100).

Läs tidigare års Årlig rapport

Syftet med Årlig rapport är att bidra till kunskapsspridning, omvärldsorientering och likformning i frågor med koppling till oredlighet i forskning. Rapporten tas fram på regeringens uppdrag.