Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0021

Summering - Ärende 3.1-20/0021

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering i ett textstycke i en publikation inom ämnesområdet humaniora och konst. Nämnden konstaterade att en allmän beskrivning av en viss filosofs teorier och uppfattningar i många fall endast i begränsad omfattning kan beskrivas med varierade ord och fraser. Forskarens publikation innehåller i det angivna textstället direkta relevanta referenser till den misstänkt plagierade artikeln i fråga och andra forskares arbeten. Nämnden bedömde att det anmälda textstycket därmed inte kunde anses vara plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0021