Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0027

Summering - Ärende 3.1-20/0027

Forskarna som stod som författare på en artikel friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg fabricering och förfalskning av forskningsresultat i en publicerad artikel inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Nämnden gjorde bedömningen att det inte gick att påvisa att det skett fabricering eller förfalskning av bild- och datamaterial i artikeln.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0027