Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0029

Summering - Ärende 3.1-20/0029

En doktorand friades från misstanke om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering i en poster som lämnats in, antagits och presenterats vid en europeisk konferens inom ämnesområdet naturvetenskap. Nämnden konstaterade inledningsvis att forskning och planerad forskning kan presenteras i form av en poster och att doktoranden presenterat planerad forskning genom postern, som därmed omfattas av lagen. Nämnden bedömde att det var fråga om plagiering. Postern innehöll en beskrivning av frågeställning, angreppssätt och presentationssätt som till stor del baserats på en annan artikel utan att den angavs som referens.

Plagieringen ansågs inte vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed, eftersom den avsett ett enstaka tillfälle, att doktoranden var i början av sin forskarutbildning och att forskningen varit på ett planeringsstadium.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0029