Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0042

Summering - Ärende 3.1-20/0042

En doktorand friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagierad text i utkastet till en avhandlingskappa inom ämnesområdet humaniora och konst. Misstanken uppstod vid kvalitetsgranskning av manuset vid ett slutseminarium. Nämnden konstaterade att ärendet gällde en presentation av arbetsmaterial för granskning inför en kommande publicering. Nämnden ansåg inte att det var fråga om plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0042