Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0059

Summering - Ärende 3.1-20/0059

19 forskare som stod som författare på en artikel inom forskningsområdet medicin och
hälsovetenskap friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg fabricering, manipulering och dåligt korrelerade idéer och experiment i artikeln.
Nämnden bedömde att det inte var visat att det skett någon fabricering eller förfalskning av bilder och diagram i artikeln. I beslutet påtalade nämnden att när Western blot-figurer visas är det viktigt att bilden för proteinet av intresse publiceras med den tillhörande laddningskontrollen för att experimentet ska återges korrekt och för att undvika missförstånd.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0059