Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0097

Summering - Ärende 3.1-20/0097

En postdoktor friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg fabricering och förfalskning av forskningsresultat inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Nämnden ansåg att fabricering eller förfalskning inte kunde konstateras. Ord stod mot ord och de data som producerats och presenterats av postdoktorn på labbmöten hade inte, varken enligt anmälaren eller den anmälde, presenterats någon annanstans eller publicerats.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0097