Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0115

Summering - Ärende 3.1-20/0115

En doktorand inom forskningsämnesområdet naturvetenskap friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering av två publicerade artiklar som inte citerats i en teknisk rapport publicerad i en rapportserie som gavs ut av en institution vid den berörda forskningshuvudmannen.
Nämnden bedömde att även om referenshanteringen i den tekniska rapporten var bristfällig, så var det inte visat att någon plagiering ägt rum.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0115