Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0022

Summering - Ärende 3.1-21/0022

En professor friades från misstankar om oredlighet i forskning genom plagiering inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap. Misstanken avsåg plagiering av en rapport i ett konferensbidrag som baserats på en datainsamling som anmälare och anmäld varit involverade i.
Nämnden noterade att det anmälda konferensbidraget publicerats innan rapporten. Vidare bedömde nämnden att när det, som i det här fallet, rörde sig om forskare som alla varit delaktiga i en studie hade de också rätt att använda materialet för framtida analyser och publikationer. Professorn ansågs därför inte ha plagierat rapporten genom att hen i konferensbidraget beskrev projektet eller använde data från studien.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0022