Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0040

Summering - Ärende 3.1-21/0040

En masterstudent friades från misstankar om oredlighet i forskning. Forskningsämnesområdet var humainora och konst. Ärendet avsåg misstankar om plagiering i en masteruppsats. Nämnden gjorde bedömningen att masteruppsatsen inte var forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0040