Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0083

Summering - Ärende 3.1-21/0083

16 forskare inom forskningsämnesområdet hälsovetenskap och medicin friades från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan till nämnden avsåg totalt sex artiklar, men nämnden prövade endast innehållet i två artiklar då övriga fyra var äldre än tio år och misstankarna därmed var preskriberade.
I de två artiklar som prövades har bildduplicering förekommit. I den ena artikeln rörde det sig om en bild. I den andra om två bilder. Dessa bilder visar något annat än vad de påstås visa och nämnden bedömde därför att det var fråga om förfalskning. Förfalskning utgör som regel en allvarlig avvikelse från god forskningssed. I och med att det var fråga om enstaka fel i enstaka artiklar och de troligtvis uppstått i slutskedet av arbetet med artiklarna fann inte nämnden att det fanns skäl att anse att författarna agerat grovt oaktsamt. Författarna friades därmed från oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0083