Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0152

Summering - Ärende 3.1-21/0152

En forskare frias från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsområdet nationalekonomi. Misstanken överlämnades av forskningshuvudmannen och avsåg plagiering av ett empiriskt material samt plagiering av text och idéer från tre opublicerade och av tidskrifter refuserade manuskript. Forskaren hade själv skrivit två av manuskripten och varit medförfattare på det tredje.
Nämnden menade att frågan om användande av det empiriska materialet med eller utan tillstånd inte var en fråga om plagiering. Inte heller bedömde nämnden att det utgjorde plagiering att forskaren använt sig av analytiska utgångspunkter och textavsnitt från opublicerade och av tidskrifter refuserade manuskript som hen själv varit med och skrivit. Forskaren frias därmed från misstanken om plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0152