Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0167

Summering - Ärende 3.1-21/0167

En forskare fälldes för oredlighet i forskning genom plagiering i två manuskript inskickade till en tidskrift för granskning. Misstankarna omfattade även plagiat och självplagiat i två publicerade artiklar. En medförfattare friades från misstankar om oredlighet i forskning eftersom hen endast var medförfattare till en av de publicerade artiklarna som inte bedömdes innehålla plagiering som utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Forskningsämnesområdet var humaniora och konst.

Plagieringen i de två manuskripten var omfattande och bedömdes inte ha kunnat ske genom förbiseenden eller slarv. Att manuskripten inte publicerats förändrade inte bedömningen då de skickats till tidskrifter med intentionen att publicera dem. Vidare drogs manuskripten tillbaka av författaren först efter att felen upptäcktes av någon annan. Därför påverkade tillbakadragandet inte nämndens bedömning i skuldfrågan. Sammantaget bedömde nämnden att forskaren hade agerat grovt oaktsamt när det gällde de två manuskripten. Den ena publicerade artikeln innehöll tre textstycken bestående av text från en tidigare artikel författad av samma forskare. Nämnden bedömde att det därför inte rörde sig om plagiering utan om så kallad självplagiering. Den andra artikeln bedömde nämnden innehöll tre plagierade stycken ur en extern källa. Nämnden bedömde att plagieringen i den artikeln inte var omfattande och inte skulle ses som allvarlig.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0167