Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0170

Summering - Ärende 3.1-21/0170

Fyra forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Ärendet gällde en artikel som ingick i en avhandling i forskningsämnesområdet teknik. Misstankarna gällde fabricerade data och att artikelförfattarna felaktigt skulle ha hävdat att det fanns en fysisk prototyp för den utrustning som artikeln beskriver. Nämnden bedömde att det framgick att resultaten som presenterades i artikeln byggde på datorsimuleringar och att det inte fanns grund för anklagelserna om fabricering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0170