Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0173

Summering - Ärende 3.1-21/0173

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan avsåg plagiering av en forskningsidé inom forskningsämnesområdet hälsovetenskap och medicin. Forskaren hade skrivit en egen ansökan om forskningsmedel delvis baserad på en tidigare gemensam ansökan. Nämnden bedömde att projektet som beskrevs i ansökan tagits fram gemensamt och att enskildas bidrag inte enkelt kunde särskiljas. Det gick inte heller att med säkerhet fastställa när olika medförfattare haft de idéer som låg till grund för de olika ansökningarna. Att någon av de medsökande till den första ansökan senare använde delar av arbetet i en annan ansökan, medförde inte enligt nämndens bedömning att det var fråga om plagiat i lagens mening.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0173