Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0174

Summering - Ärende 3.1-21/0174

Fyra forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskaper. Misstanken överlämnades av forskningshuvudmannen och avsåg förfalskning av forskningsdata då ett forskningsprojekt registrerats på olika sätt i två forskningsdatabaser och att det i en publikation inte redovisats att forskningspersoner exkluderats ur studien.
Nämnden menade att forskningsprojektet presenterats på olika sätt i de två forskningsdatabaserna beroende på databasernas olika frågeställningar. Nämnden konstaterade att samtliga forskningspersoner som ingått i projektet redovisats i den anmälda publikationen, även de personer som exkluderats. Nämnden menade också att det inte framgått av ärendets handlingar att forskningsdata förfalskats. Forskarna frias därmed från misstanken om förfalskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0174