Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0177

Summering - Ärende 3.1-21/0177

Två forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna gällde förfalskning eller fabricering av data och slutsatser i en artikel i forskningsämnesområdet hälsovetenskaper och medicin. Även om författarna i vissa delar varit otydliga gällande de antaganden som låg till grund för slutsatserna i artikeln, menade nämnden att om man läser artikeln i sin helhet så framgår det hur försöken samt beräkningarna har gjorts. Det fanns därmed ingen grund för misstankarna om förfalskning eller fabricering av data.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0177