Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0034

Summering - Ärende 3.1-22/0034

En professor friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg självplagiat i from av återbruk av egna texter. Samma text misstänktes till stora delar förekomma i fem olika typer av texter. De olika texterna var en artikel, ett artikelmanuskript, en festskrift samt en text som ingick i ett och samma publiceringsprojekt och var publicerad både som en webbsida som ett kapitel i en bok. Nämnden konstaterade att återanvändning av egna texter inte innebär att andras texter har använts och att det således inte rörde sig om plagiering i lagens mening. Forskningsämnesområdet var humaniora och konst.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0034