Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0075

Summering - Ärende 3.1-22/0075

En forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet neurologi.
Misstanken avsåg fabricering av figurer i en artikel där det ansågs att forskaren inte kunde visa bakomliggande primärdata. Den ifrågasatta forskningen hade utförts vid ett amerikanskt universitet som också utrett frågan. Det amerikanska universitetet rekommenderade forskaren att inte publicera den ifrågasatta forskningen. Forskaren hade ändå publicerat forskningen när hon senare var anställd vid en svensk forskningshuvudman. Nämnden har inte kunnat ta del av den amerikanska utredningen på grund av sekretess och har därför inte kunnat utreda misstankarna i artikeln.
Nämnden menade att av det material de fått tillgång till inte gick att dra slutsatsen att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i sin anställning vid den svenska forskningshuvudmannen. Forskaren frias därmed från misstanken om fabricering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0075