Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0155

Summering - Ärende 3.1-22/0155

En professor friades från misstankar om oredlighet i forskning vid en konferenspresentation och i ett konferensabstract inom forskningsämnesområdet humaniora och konst. Misstankarna gällde plagiering ur en rapport som professorn var medförfattare till. Nämnden bedömde att arbetet med rapporten gjorts gemensamt med anmälaren och att det inte gick att särskilja vilken författare som gjort vilken del. Inför konferensen hade del av materialet omarbetats och nya resultat och slutsatser tillkommit. Nämnden ansåg därför att plagiering inte hade skett.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0155