Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-23/0161

Summering - Ärende 3.1-23/0161

En forskare inom ämnesområdet samhällsvetenskap fälldes för oredlighet i forskning genom plagiering av en studentrapport. Forskaren hade i ett manuskript som skickats in till en tidskrift och som publicerats som en preprint inte angett ursprungskällan på ett tillbörligt sätt. Forskaren stod som ensam författare till manuskriptet.

Nämnden konstaterade att plagieringen i manuskriptet var mycket omfattande i och med att större delen av texten var den samma som i studentrapporten. Även struktur, tabeller och figurer överensstämde till stor del. Nämnden ansåg därför att det var fråga om en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Nämnden bedömde att forskaren agerat med uppsåt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-23/0161