Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-23/0167

Summering - Ärende 3.1-23/0167

Tre forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna gällde plagiat av projektidéer i ett inskickat manuskript i forskningsämnesområdet naturvetenskap. Anmälaren påstod att en av forskarna använt idéer tagna ur en forskningsmedelsansökan anmälaren skrivit och delat med forskaren för ett antal år sedan. Nämnden konstaterade bland annat att de projektidéer som beskrevs i forskningsmedelsansökan och i manuskriptet inte var identiska, att liknande idéer tidigare publicerats av andra grupper samt att de anmälda forskarna tidigare publicerat liknande idéer. Nämnden bedömde att forskarna inte plagierat idéer på det sätt anmälaren påstod.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-23/0167