Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0067

Summering - Ärende 3.2-20/0067

En professor friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg förfalskning av en uppgift i en insändare (correspondence) till en tidskrift inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Nämnden bedömde att forskaren inte förfalskat uppgiften. Forskaren skrev klart och tydligt i sin text att det rörde sig om antaganden. Han hade också angett referenser som han baserade dessa antaganden på.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0067