Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0071

Summering - Ärende 3.2-20/0071

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Forskningsämnesområdet var naturvetenskap. Misstankarna avsåg text och forskningsidéer från en gemensam ansökan om forskningsmedel som senare använts i en annan ansökan om forskningsmedel.
Nämnden konstaterade att ansökan var planering av forskning och att det därmed var fråga om en sådan del av forskningsprocessen som omfattas av lagen.
Nämnden bedömde att texten i den första forskningsmedelsansökan hade författats gemensamt och att enstaka författares ansvar för olika delar inte kunde särskiljas. Att några av dem senare använde delar av detta arbete i en annan ansökan, kunde enligt nämndens bedömning inte medföra att det var fråga om ett plagiat av den första ansökan i lagens mening.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0071