Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0072

Summering - Ärende 3.2-20/0072

En doktorand friades från misstanke om oredlighet i forskning inom ämnesområdet naturvetenskap. Misstanken om oredlighet avsåg förfalskning eller fabricering i en publikation där felaktigheterna avsåg ett och samma misstag i enhetsangivelsen i en figur och i tillhörande text där kiloton angivits som enhet i stället för ton. Nämnden bedömde att detta var ett så uppenbart fel att det inte kunde betraktas som förfalskning eller fabricering i lagens mening
och att det sannolikt berott på slarv. Anmälan innehöll även andra påståenden som nämnden inte ansåg rörde oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0072