Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0080

Summering - Ärende 3.2-20/0080

En professor friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet naturvetenskap. Misstankarna avsåg manipulering av spektroskopidata och att artefakter felaktigt framställts som närfältsfaskontrast orsakad av vattenabsorption i en artikel.
Nämnden bedömde att det inte var visat att det skett någon fabricering eller förfalskning i den anmälda artikeln. Det fanns inget som tydde på att spektroskopidata hade manipulerats.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0080