Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0116

Summering - Ärende 3.2-20/0116

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet teknik. Misstankarna i anmälan gällde fabricering av data i flera forskningsprojekt och riktades mot projektens gemensamma ledare. Av handlingarna i ärendet framgick att data fanns att tillgå i samtliga projekt nämnden prövade. Nämnden ansåg inte att det fanns någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats av de inblandade personerna. Misstankarna om fabricering av data saknade därför grund. Misstankarna avseende två av projekten omfattades av preskribering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0116