Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0127

Summering - Ärende 3.2-20/0127

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i ett forskningsprojekt inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. I anmälan riktades bland annat kritik gällande metodrelaterade frågor och att forskningsprojektets upplägg innebar en risk för kontaminering och felaktiga och förfalskade resultat.
Nämnden bedömde att kritiken i anmälan avsåg forskningsmetodik och att de påstådda bristerna inte var någon förfalskning eller fabricering i lagens mening.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0127