Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0066

Summering - Ärende 3.2-21/0066

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan gällde misstankar om fabricering, förfalskning och plagiering i forskning inom ämnet teknik. Forskningen hade rapporterats på flera olika sätt och i olika sammanhang. Anmälaren påstod att den teknologi som det rapporterats om i själva verket inte fanns. Nämnden bedömde att den anmälde visat att teknologin utvecklats och att anklagelserna om fabricering och förfalskning saknade grund. Nämnden menade vidare att misstankarna om plagiering rörde sig om självplagiat som låg utanför nämndens prövningsområde.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0066