Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0069

Summering - Ärende 3.2-21/0069

Tio forskare som stod som författare till en artikel friades från misstankar om oredlighet i forskning. Ämnesområdet var medicin och hälsovetenskap.
Misstankarna som prövades avsåg förfalskning eller fabricering i form av att en bild i artikeln misstänktes vara beskuren och förstorad på ett sådant sätt att det verkliga resultatet blev dolt, samt att data skulle ha uteslutits. Nämnden bedömde att det av utredningen i ärendet framgick att misstankarna saknade grund.
Fyra författares ansvar prövades inte då forskarna inte var verksamma vid en svensk forskningshuvudman.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0069