Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0079

Summering - Ärende 3.2-21/0079

Nämnden friade sju forskare som stod som författare på en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap från oredlighet i forskning. Misstanken avsåg förfalskning eller fabricering i form av en partiell bildduplicering i en figur i artikeln. Forskarna förklarade att den partiella bilddupliceringen berodde på det tekniska fenomenet Residual Bulk Image. Det framkom inget i ärendet som talade emot författarnas förklaring. Nämnden bedömde därför att det inte kunnat visas att det i ärendet varit fråga om förfalskning eller fabricering av bilder.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0079