Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0090

Summering - Ärende 3.2-21/0090

Nämnden friade 14 forskare som stod som författare på en artikel från oredlighet i forskning. Misstanken avsåg förfalskning eller fabricering i form av bildduplicering, där bilderna i en figur i artikeln enligt anmälan skulle visa olika prover. Forskningsämnesområdet var medicin och hälsovetenskap. Författarna förklarade att bilderna inte skulle visa olika prover, utan att den återanvända bilden var avsedd att visa exempel på hur tumörer hade klassificerats i artikeln. Nämnden fann att det i artikeln framgick att bilderna inte visade olika prover, och att den återanvändning av bilder som förekom i artikeln därför inte var förfalskning eller fabricering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0090