Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0104

Summering - Ärende 3.2-21/0104

Två forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i form av förfalskning. Enligt anmälan hade forskarna förstärkt betydelsen av forskningsresultat när de publicerat och marknadsfört en studie. Anmälarna menade även att studieupplägget brustit och att man inte kunde dra några säkra slutsatser från studien. Därutöver kritiserade anmälarna att forskarna bytt primärt mål.
Nämnden angav att de uttalanden ärendet avsåg måste läsas i sitt sammanhang. Uttalandena ansågs ha skett inom rimliga gränser och ansågs inte utgöra förfalskning. Bytet av primärt mål, på det sätt som skett, ansåg nämnden inte heller innebär förfalskning. Forskningsämnesområdet var medicin och hälsovetenskap.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0104